Tietoa Vanhusten Turva säätiön toiminnasta

Tarkoitus

 • Auttaa ja tukea järjestön palveluiden avulla yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia tai
  syrjäytyneitä vanhuksia sekä vanhuksista huolehtivia omaishoitajia ja läheisiä.
 • Auttaa vanhuksia ja omaishoitajia voimaan hyvin, löytämään omia voimavaroja ja
  kokemaan yhteisöllisyyden iloa.
   

Arvot

 • Välittäminen. 
  Auttaminen lähtee välittämisestä.
   
 • Ystävyys
  Kohtaamme ystävyyden hengessä.
   
 • Hyvän tekeminen. 
  Pienenkin hyvän tekeminen vapaaehtoisena ja lähimmäisenä on hyvin merkityksellistä.
   
 • Yhteisöllisyys. 
  Yhdessä oleminen on voimavara.
   
 • Turvallisuus. 
  Haluamme mahdollistaa turvallista elämää vanhuksille.
   

Missio

 • Vanhusten ja omaishoitajien hyvinvointi on sydämenasiamme.
   

Visio 

 • Vanhusten ja omaishoitajien on helppo kysyä ja saada apua ja tukea yhteisöön
  kuuluvilta toimijoilta sekä tuntea elävänsä turvallista ja hyvää elämää.
 • Yhdessäolo, vierellä kulkeminen, keskustelut ja yhdessä tekeminen tuovat iloa,
  turvallisuutta ja hyvinvointia elämään – meille kaikille.