Tärkeää tietoa linkkien kautta

Linkkejä ikäihmisten ja omaishoitajien palveluihin

Alzheimer-yhdistys
Helsingin Alzheimer-yhdistyksen kotisivut

Apudata

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista

Gernet
Geriatrian kotisivu. Geriatrista tietämystä, mm. artikkeleita, tutkimus- ja hoito-ohjeita, suomalaisten tutkimusprojektien esittelyjä.

HelsinkiMissio
HelsinkiMission kotisivut

Ikäinstituutti
Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

Kela
Tietoa ja lomakkeet erilaisten tukien hakemiseen

Käyttäjälle kätevä teknologia - Käkäte-projekti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyössä käynnistämä viisivuotinen projekti. Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena.
Käkäte-projektin lista turvapuhelinten toimittajista

Muistiliitto
Muistiliitto toimii muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä ja edistää muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Tietoa esim. dementoituvien jaksottaishoitoon erikoistuneesta hoitokodista.

Omaishoitajat ja läheiset ry
Omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Tietoa mm. neuvontapalveluista, virkistys- ja lomatoiminnasta ja kuntoutuksesta.

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Yhdistys toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Toiminta-alue on Helsinki ja Vantaa.

Palvelukeskuksia:
Kampin palvelukeskus
Töölön palvelukeskus
Kinaporin palvelukeskus

Rintamaveteraaniliitto
Liitto neuvoo rintamamiesveteraaneja ja heidän perheenjäseniään esim. terveyden- ja sairaanhoitoon, kuntoutukseen, eläke-etuihin ja asunto-oloihin liittyvissä asioissa.

Sotainvalidien veljesliitto
Sodassa vammautuneiden etujärjestö. Tietoa mm. kuntoutuksesta ja palveluista.

Sotaveteraaniliitto
Tietoa mm. veteraanietuuksista.

Suomen muistiasiantuntijat ry
Asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Valtiokonttori
Tietoa sotilasvamma- ja veteraaniasioista sekä kuntoutuksesta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Valtakunnallista vanhustyötä tekevä järjestö, jolla 61 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Tietoa mm. koulutuksesta alan työntekijöille, projekteista ja julkaisuista.

Vanhustyön keskusliitto
Liitto on 350 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenjärjestöt ylläpitävät mm. palvelutaloja ja vanhainkoteja. Tietoa mm. kotipalvelusta ja tarvikevälityksestä.

Verohallinto
Tietoa ja lomakkeet mm. kotitalousvähennyksestä